Expeditie Eindhoven, iedereen mee. Ik ook!

 

Na een eerste, gulzige consumptie vrijdagmiddag, heb ik twee nachtjes geslapen voordat ik het nog eens ter hand neem.

Buiten is het nu prachtig weer, binnen zit ik, met het oog op de afdelingsvergadering van morgen, het coalitie-akkoord van Eindhoven opnieuw  te lezen. Waarom niet buiten, in de tuin? Nou, bij de buren is het nichtenfeest aan de gang. Wat? Nee joh, letterlijk, de nichten van de buurvrouw zijn er, een jaarlijks terugkerend evenement. De gezelligheid dringt ook hier wel tot me door, maar dat geeft niks, want ik ben mee op expeditie. Wat? Nee, dit is figuurlijk, jammer genoeg.

Zou ik mee willen, letterlijk, met dit college op expeditie? Ik geloof het wel. Op het hier wat ronkende en daar wat vage taalgebruik na, eigen aan dit soort documenten, bevalt het me wel. Vooral de 'grenzeloze' ambitie om iedereen mee te nemen op deze expeditie, de door mij zo gewenste verbinding tussen de Brainport en de dreigende Drainport, wordt hier zo aanstekelijk uitgevent dat ik wel in die trein zou stappen. Op weg naar die 'inclusieve' stad, met een dienende overheid in wisselende rollen, die samen met gelijkwaardige partners oplossingen zoekt en vindt. Mislukken mag er, als je d'r maar van leert. Een stad die de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van burgers respecteert en bevordert.

Utopisch? Natuurlijk! Maar wel richtinggevend. Hoe verder je komt in de realisatie, des te mooier het is. 'Smart City', 'Living Lab', 'The Natural Step', toe maar denk ik dan wel eens. Maar ja, ik ben de laatste jaren meer van de uitvoering dan van het beleid. Maar ik houd wel van visie, en hier wordt er een ontvouwd waar ik me prima in kan vinden. Overigens had het hele gesprek van Rob van Gijzel met Sven Kockelmann er van mij in gemogen. Kan dat niet als bijlage worden toegevoegd?

Soms had die visie van mij iets konkreter verwoord mogen worden, om daarmee het primaat van de politiek te etaleren en langdurig ambtelijk procesgepruttel te beëindigen dan wel te voorkomen. Want voor het type ambtenaar dat in dit stuk wordt beschreven heeft de gemeente nog wel een arbeidsontwikkeltraject te gaan. Het primaat van de politiek zonder de daarbij behorende heldere aansturing leidt vaker tot verkramping dan tot zelfbewust experimenterende, eindverantwoordelijke ambtenaren die fouten durven te maken. Zeker in combinatie met reorganisatie en bezuiniging.

Uitvoering is dus een punt van zorg van mij. Evenals een overaccentuering van het nieuwe t.o.v. het bestaande. Ik snap dat in een stuk als dit, maar ik ben ook blij met zoiets als een basisinfrastructuur/vierjarige subsidiesystematiek op cultureel vlak en ruimte voor vernieuwing/innovatie/experiment en ruimte voor oud/vertrouwd.. Juist.

Dat had voor mij in het deel over de drie decentralisaties ook wat meer terug mogen komen. Die gehele 'systeeminnovatie' ontrolt zich kennelijk in 2 jaar. Vanaf '15 heeft de generalist alle eerstelijnsondersteuning overgenomen van de huidige aanbieders. OK... Ik weet wel, er wordt al een tijd aan gewerkt, maar toch. Vanuit de uitvoering gedacht denk ik dan aan oude schoenen/nieuwe schoenen en zo. En ik denk ook dat hier te veel van die systeeminnovatie wordt verwacht. Met name wat betreft het bewerkstelligen van cq het gebruik maken van 'eigen kracht' en 'samenkracht'. Met Evelien Tonkens zeg ik dat 'WijEindhoven'-achtige ontwikkelingen eerder een noodzakelijke en goede correctie zijn op de verzorgingsstaat dan een vervanging ervan. Sterker nog, 'de nieuwe mens' zou wel eens veel baat kunnen hebben bij 'de nieuwe professional' en bij een 'activerende participatiestaat'. En dat geldt zeker voor die mensen die zichzelf maar niet kunnen ontwikkelen naar zo'n 'nieuwe mens'.

Een ander punt van zorg op het stuk over de drie decentralisaties is de onduidelijkheid die blijft bestaan voor beleidsmakers en -uitvoerders op het punt van de aansluiting van de WijEindhoven-aanpak op de inrichting en uitvoering van de Participatiewet. Het hele document is doortrokken van de gedachte dat werk en de daaruit voortvloeiende  sociaal-economische zelfstandigheid van mensen de beste preventie is ter voorkoming van problemen en kosten van/voor mensen en de maatschappij. Echter hoe die wijkgerichte WIJEindhoven aanpak nu moet gaan raderen met de regionale uitvoeringsstructuur die vervat zit in dit Programma van Samenwerking en de Participatiewet blijft nog even in wijde zakken. Op zijn minst had ik een opdracht verwacht aan het College om binnen een bepaalde tijdspanne, (het liefst binnen een aantal hier geformuleerde kaders, maar ja), hierover een voorstel aan de raad voor te leggen.

Wat mij overigens dan wel weer zeer deugd doet is dat in het hoofdstuk Financiën wordt gezegd dat bovenlokale samenwerking wordt gezocht, ook in de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, (ik neem aan dat wordt bedoeld de Participatiewet), in het besef, dat daarmee ook zeggenschap wordt overgedragen. Dat zullen regionale partners met plezier lezen. Dat siert Eindhoven, als veruit de grootste, die de leiding moet nemen in dit soort (regionale) processen.

En om helemaal positief af te sluiten, de hier geformuleerde ambitie om de Brainport Innovatie Campus in Eindhoven-Noordwest te realiseren vind ik het mooiste voornemen uit dit stuk. Dat zou een geweldige bijdrage zijn aan de driehoek Bedenken - Maken- Gebruiken in deze regio. Dat zou de positie van de maakindustrie verstevigen. Dat zou kansen bieden aan minder hoog geschoolden. Dat zou nieuwe leer-werkconcepten kunnen betekenen. Naar analogie van de innovatie op de High Tech Campus, over bedrijfsgrenzen heen. Think BIC, goed plan!

Er valt natuurlijk nog veel meer te zeggen over dit document. En dat zal ook nog wel gaan gebeuren. Maar op dit moment zeg ik: onderneem die expeditie, het kompas is gekalibreerd en gevalideerd!

Hans Lamers, 18/05/'14.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

20.05 | 18:03
Coalitie-akkoord 040 heeft ontvangen 1
18.06 | 12:19
WIJe'hoven heeft ontvangen 3
12.10 | 23:27
Onze Piet heeft ontvangen 1
27.09 | 20:16
1983 heeft ontvangen 2
Je vindt deze pagina leuk